Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că, până pe 1 august 2016, contribuabilii pot testa Declarația 394, până acum, 25 de firme, mari și mici, exprimandu-și dorința de a testa formularul. Fiecare contribuabil poate descărca versiunile de test publicate de ANAF, la adresa https://char.anaf.ro/d394.nsf. Noua Declarație 394, aferentă lunii iulie 2016, trebuie depusă incepand cu 1 august 2016. Principalele simplificări aduse de forma finală a D394 sunt: stabilirea caracterului opțional al furnizării Codului Numeric Personal, astfel ca acesta se introduce doar daca este colectat; introducerea excepției prin care, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate catre persoane fizice, pana la 31 decembrie, se declară facturile cu o valoare individuală mai mare de 10.000 de lei. Alte simplificări constau în introducerea precizărilor referitoare la faptul că nu vor fi declarate informațiile despre livrările/prestarile si achizițiile intracomunitare, declarate prin D390, precum si importurile/exporturile; prorogarea termenului de intrare in vigoare a D394, pentru facilitarea adaptarii sistemelor informatice si contabile ale contribuabililor la noile cerinte; eliminarea obligatiei depunerii retroactive a D394. Potrivit ANAF, cele mai importante motive care au stat la baza agreării modificărilor D394 in procesul de consultare publică sunt facilitarea identificării timpurii a faptelor de evaziune fiscala; reducerea termenelor de soluționare a deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare și reducerea numarului de controale directe efectuate de catre structurile ANAF. 394 este o declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national conform OPANAF 3806/2013 – utilizata incepand  cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2016.