Cuvântul Președintelui

Stimaţi parteneri şi oameni de afaceri din România,
Mă adresez Dvs. în calitate de Preşedinte al Confederaţiei Patronatul Român (P.R.).
În opinia noastră, un Om Liber este acela care îşi desfăşoară activitatea într-un mediu socio-economic prietenos, performant și permisibil, iar din punct de vedere financiar este independent. În acest sens, am creat în anul 1999 o instituţie Patronală Confederativă și Reprezentativă la Nivel Naţional.

                                            Obiectivul primordial al P.R este acela de a sprijini fírmele membre si partenerii, prin toate mijloacele legale sa obtina PROFIT. Considerăm că, economia României va intra în normalitate numai atunci când politicile macro-economice vor fi stabilite și sustinute împreună cu partenerii sociali, respectiv, Patronate și Sindicate Reale şi Reprezentative. Pentru realizarea acestui obiectiv, vă adresez invitaţia de a veni alături de noi, pentru ca numai aşa putem deveni factor de influenţă în deciziile luate de alții în numele nostru și să ne implicăm în onorabila misiune de stabilitate juridica, economica si de asanare spirituală și morală a societății românești. Elitele și Patronii adevăraţi, trebuie să-și regăsească interesele într-o instituție Patronală puternic reprezentată. Dorim să construim și să ne dezvoltăm împreună. Obiectivul actual al PR este acela de a dezvolta și completa structura teritorială cu cel puțin 20-25% din forța de muncă și economică a fiecărui județ. Suntem în faza de finalizare a Portalului de B&B; în care se vor regăsi bazele de date cu toate firmele membre, structurate pe Codul CAEN, localitati, produse, servicii, etc, cu posibilitatea de a colabora atât între ele cât si cu firmele din țările cu care PR are parteneriate. Avem experienţă şi derulăm în prezent în mai multe judeţe, proiecte finanţate din Fonduri Europene în valoare de milioane de EURO.   În cadrul Patronatului Român funcţionează Departamente de Consultanţă pentru accesarea de fonduri europene, pus la dispoziţia organizaţiilor, membrilor, și partenerilor noștri.

Gheorghe Naghiu,
Preşedintele Patronatului Român