Despre Patronatul Român

Patronatul Român (CPR- PR ) este singura institutie patronala din România  Certificata- ISO pe 5 (cinci) sisteme de management al calităţii.                                                                  
 Confederatia Patronatului Roman ( CPR ) reprezinta pentru toti membrii si partenerii nostri, o platforma (rampa) de lansare a intereselor juridice, economice si sociale.
 

Prioritatea noastră este aceea de a sprijini  membrii şi partenerii  prin toate mijloacele legale să obţină PROFIT.

Spre deosebire de multe alte organizatii patronale, platforma, (rampa)  noastra este pusa in slujba membrilor si partenerilor,  nu pentru a se cocota un lider atot- stiutor si detinator al adevarului absolut si preocupat de interesul lui personal sau a unui grup mic de interese oculte.

Orice persoană fizică sau juridică simte nevoia la un moment dat, de a face parte dintr-o instituţie capabilă să-i asigure protecţie împotriva abuzurilor de orice fel şi a concurenţei neloiale, relaţii de afaceri în ţară şi străinătate, informaţii utile de finanţare / cofinanţare a proiectelor si afacerilor, etc.  Sunt onorat să afirm că, după o lungă triere, în conducerea  Patronatului Roman, au rămas numai Oameni liberi şi de bună calitate si credinţă, capabili să pună pe acelaşi nivel interesele personale cu cele de interes general ale membrilor şi partenerilor noştri.

Spre deosebire de politicieni, selecţia conducerii Colegiului Director al Patronatului Român, s-a facut, nu pe promisiuni fără acoperire ci în baza rezultatelorşi a profesionalismului demonstrat  în relaţiile cu Guvernul, Sindicate, Patronate şi cu membrii şi partenerii noştri.
Numai aşa am reuşit să obţinem Recunoasterea şi Reprezentativitatea la nivel naţional pentru  Confederatia Patronatului Român ( CPR )
  Conform Hotararii TMB nr 13/FED, 10.07.2019  si a Ministerului Muncii și Justiției Sociale CPR,  reprezinta interesele a peste 550.000 de Angajatori si Angajati respectiv peste18 % din forţa de muncă a economiei româneşti, din toate sectoare economiei.      

 
Un crez mai vechi al nostru este acela  că, Economia României va intra în normalitate numai atunci când politicile macro-economice vor fi stabilite, susţinute şi asumate prin Dialog Real de cei trei piloni ai Democratiei si Economiei, respectiv,  Guvern,  Patronate și Sindicate  Reprezentative la Nivel Naţional,

Partenerii Sociali si clasa politică  trebuie sa acţioneaze in  interesul membrilor, partenerilor sociali, si a alegătorilor, iar acestia trbuie sa fie bine organizaţi, activi şi dispuşi oricând să-i înlocuiască pe cei care nu respectă voinţa populară si a mediului de afaceri.

Cu sprijinul Fondurilor Europene, Patronatul Român a devenit locul în care se dă o iniţiere practică în antreprenoriatul si managementul performant al afacerilor şi  unde “facem Oameni demni de a se numi Oameni, cetăţeni conştienţi şi luminaţi”, implicându-se în onorabila misiune de stabilitate economică şi de asanare spirituală și morală a societății românești. 
 

În cadrul Patronatului Român funcţionează Departamente de Consultanţă pentru accesarea de fonduri interne si-sau europene, sustinerea propunerilor legislative de interes al angajatorilor, puse la dispoziţia organizaţiilor, partenerilor şi membrilor noștri de care au beneficiat numeroase firme.

Prin proiectele derulate, Patronatul Roman a demonstrat un grad ridicat de implicare in aspecte ce tin de dezvoltare durabila, egalitatea de sanse, inovare si cresterea gradului de calificare si ocupare pe piata muncii.Am calificat zeci de mii de oameni pe fff multe domenii.
Dorim să participam la reconstruirea (reindustrializarea) economiei Românesti pornind de la ceea ce mai este românesc și să salvam din ce se mai poate salva.
În decursul anilor, prin reprezentanţii noştri, am propus mai multe modificări sau completari de acte normative.
S-au emis mai multe puncte de vedere faţă de problemele majore ale vieţii economice şi sociale,
Suntem în faza de finalizare a Portalului de B2B în care se vor regăsi cererea şi oferta de produse şi servicii a tuturor angajatorilor din romania, structurate pe coduri CAEN, cu posibilitatea de colaborare atât între ele cât şi cu instituţiile deconcentrate, instituţii de îndrumare şi control, ONG-uri, şi cu firmele din țările   cu care C.P.R. a încheiat parteneriate.          
Avem dreptul legal dat de Tribunal Bucuresti pentru Monitorizarea şi Responsabilizarea Civică a cheltuirii banilor publici proveniţi din impozite, taxe, finanţări din proiecte şi surse atrase. 

                                 MODALITATI DE ADERARE IN CPR :
                             1) Societatile Comerciale – pe baza de adeziune,
                            2) Asociatii si Federatii – pe baza protocoalelor de parteneriat- aderare,
                  Obiectul si scopul protocoalelor de parteneriat-aderare.

   - Protejarea şi promovarea activă a intereselor membrilor şi partenerilor celor două părţi semnatare;
- Realizarea de consultări periodice între parteneri, care să permită dezvoltarea relaţiilor între aceştia, în interesul valorificării eficiente şi pe termen lung a colaborării;
-  Promovarea şi susţinerea unor proiecte de acte normative, care au ca obiect îmbunătăţirea cadrului juridic si economic, specific mediului de interes al celor două părţi;
-  Acordarea de sprijin reciproc în susţinerea unor demersuri, făcute la nivelul  autorităţilor  publice centrale sau locale.
- Participarea comună la promovarea şi derularea unor proiecte cu finanţare europeană, de  formare  profesională a angajaţilor săi;
-  Promovarea reciprocă a activităţilor şi proiectelor derulate.
-   Oferirea de informaţii, date statistice şi studii referitoare la obiectul de activitate al părţilor, la cererea membrilor acestora, în interesul stimulării relaţiilor dintre ei;
-   Organizarea de seminarii, simpozioane conferinţe, evenimente ştiinţifice şi alte manifestări.
-  Militarea pentru păstrarea unui echilibru de putere între societatea civilă şi guvernanţi, în sistemul actual pluralist de luare a deciziei;
-      În viitorul apropiat, Patronatul Român va deveni o instituţie de reprezentare Nationala Economico – Financiară si sociala a mediului de afaceri din România.

                                    Gheorghe NAGHIU

           Preşedintele Confederatiei ***Patronatul Roman ***